MIKO projekčná kancelária s. r. o. bola založená v roku 2008, nadväzujúca na projekčnú činnosť Ing. Tibora Mituru. Hlavnou náplňou je navrhovanie a vypracovanie architektonických návrhov a kompletnej projektovej dokumentácie (pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavieb) v nasledovných oblastiach:

  • bytová a občianska výstavba
  • bytová výstavba (IBV), rodinné domy
  • výstavba, rekonštrukcia, zateplenie a obnova bytového fondu (KBV)
  • obchodno-zábavné a športovo-relaxačné centrá
  • priemyselné areály a účelové stavby
  • geodetické práce

V súčasnosti máme šiestich členov a ďalších externých pracovníkov, s ktorými stabilne spolupracujeme tak, aby bola vypracovaná projektová dokumentácia komplexná. Našu prácu vykonávame na základe autorizačného osvedčenia a zaručujeme vysokú kvalitu práce a schopnosť rýchleho riešenia akýchkoľvek problémov pred, počas a po realizácií stavby.

V prípade záujmu, požiadavky zo strany klienta vykonávame i komplexnú inžiniersku činnosť v súvislostí s vybavením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a taktiež kolaudačného rozhodnutia na projekty. Súčasťou našej práce je takisto konzultačná činnosť a odborné poradenstvo, predprojektová príprava (prieskumné práce, zamerania, získanie rôznych podkladov), vykonávanie autorského a stavebného dozoru.

Go to top