Činnosť podnikania

  1. Geodetické a kartografiské činnosti
  2. vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  3. zabezpečenie vyjadrení, rozhodnutí a ostatných podkladov a územnoplánovacej dokumentácie
  4. sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  5. sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  6. sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  7. činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  8. vykonávanie odborných činností vo výstavbe podľa zákona č. 138/1992 Zb. O autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v kategórii Pozemné stavby.
Go to top